Top Guardian Security Guard Co.,Ltd.

บริษัทรักษาความปลอดภัย ท๊อปการ์เดียน จำกัด

 

Services

บริการของเรา

วางแผนระบบงาน รักษาความปลอดภัย

บริษัทฯมีการจัดทำแผนงานรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น หน่วยงานมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน โรงพยาบาล ธนาคาร โรงแรม และอื่นๆ

โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเข้าดูหน้างานและวางแผนงานรักษาความปลอดภัยอย่างได้มาตรฐาน


 

บริการหลังการขาย

 1. การเปลี่ยนตัวรปภ ผู้ว่าจ้างสามารถขอเปลี่ยนตัวพนักงานรปภได้โดย บริษัทจะดำเนินการสับเปลี่ยนให้และจัดส่งรปภที่เหมาะสมเข้าปฎิบัติหน้าที่แทนเพราะทางบริษัทมีพนักงานสำรองจำนวนมาก
 2. บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาประสานงานตามความต้องการของท่านหรืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นกรณีมีเหตุไม่ปกติ
 3. บริษัทมีศูนย์วิทยุสื่อสาร ตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและมีเจ้าหน้าที่สายตรวจ คอยตรวจสอบการทำงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 2 รอบต่อวัน
 4. บริษัทฯ มีหน่วยสายตรวจปฏิบัติการพิเศษซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เข้าตรวจตราพนักงานรักษา ความปลอดภัยและหน่วยงานของท่านเสริมพิเศษให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อเพิ่มความเข้มในการรักษา ความปลอดภัยให้กับท่าน และสามารถเข้าไประงับเหตุได้ทันทีที่มีเหตุร้ายต่างๆ อุปกรณ์พิเศษบริษัทฯ จะนำมาใช้ในหน่วยงานของท่าน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพหน่วยงาน ได้แก่
 • วิทยุสื่อสาร
 • อุปกรณ์อื่นๆ เช่น สมุดรายงานเหตุการณ์ชุดเครื่องแบบ เสื้อกันฝน รองเท้ากันฝน เสื้อสะท้อนแสง กระบอง
 • Guard Scan (อุปกรณ์ตรวจสอบการปฎิบัติงาน ของ รปภ.)
 • บัตรผู้มาิติดต่อ (Visitor) ภายในอาคาร และบัตรจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์
 • สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน

 

Customer Reference

รายชื่อลูกค้าอ้างอิง

 

Customer Reference

รายชื่อลูกค้าอ้างอิง

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(คณะนิติศาสตร์)
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(คณะศึกษาศาสตร์)
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(หอพักในกำกับสวนดอก)
 • บริษัทเชียงใหม่สยามทีวี
 • หมู่บ้านศุภาลัย
 • หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์
 • หมู่บ้านสินธนา
 • บริษัท โฮมแลนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
 • หอพักวราภรณ์ อพาร์ทเมนท์
 • โรงแรมบ้านอิงปิง
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
  • สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
  • หมู่บ้านอรสิริน
  • บริษัทตลาดเมืองใหม่
  • โครงการคันคูน้ำที่ 1 กรมชลประทาน
  • หมู่บ้านโรซาเลีย
  • บริษัทสแตนด์ดาร์ดทัวร์
  • บริษัททรัพย์ดีแลนด์
  • หมู่บ้านรุ่งธนา
  • หมู่บ้านแสนสบาย
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
  • คลังสินค้าการบินไทย จังหวัดเชียงใหม่
  • บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด
  • และอื่นๆ
  Line:Topguardianservice